Helpersrichtlijnen

De nieuwe helpersrichtlijnen (versie 19-5-2017), de aanpassingen op de helpersrichtlijnen van 11-4-2015 en het Helpershandboek staan gepubliceerd op het ledenweb.