Hoofdbestuur

Alle correspondentie inzake hoofdbestuursaangelegenheden sturen naar het
Bureau KNPV, Postbus 21, 6920 AA Duiven of per e-mail: bureau@knpv.nl.

Functie Naam + Adres
Voorzitter W.A.J. Blaas
Vice-voorzitter Vacant per 5-2-2020
1e Secretaris en voorzitter Technische Commissie M.J. van Ginkel
Penningmeester  M. Knipmeijer
2e Secretaris Vacant per 26-2-2020
Commissaris J.F.J. Evers
Commissaris  Vacant per 15-9-2020