Hoofdbestuur

Alle correspondentie inzake hoofdbestuursaangelegenheden sturen naar het
Bureau KNPV, Postbus 21, 6920 AA Duiven of per e-mail: bureau@knpv.nl.

Functie Naam + Adres
Voorzitter Vacant
Vice-voorzitter P.G.J. Fiers
1e Secretaris en secretaris Technische Commissie D. Smid
Penningmeester  H.L.J.P. van der Kaa
2e Secretaris Mw.K. van Driel-Bleijenberg
Commissaris J.F.J. Evers
Commissaris en voorzitter Technische Commissie M.J. van Ginkel