Hoofdbestuur

Alle correspondentie inzake hoofdbestuursaangelegenheden sturen naar het
Bureau KNPV, Postbus 21, 6920 AA Duiven of per e-mail: bureau@knpv.nl.

Functie Naam + Adres
Voorzitter W.A.J. Blaas
Secretaris M.J. van Ginkel
Penningmeester Vacant per 14-10-2020
Lid hoofdbestuur J.F.J. Evers
Lid hoofdbestuur A.J.R. Kortenoeven
Lid hoofdbestuur M.Ponsen
Lid hoofdbestuur Vacant per 6-3-2020