Bankrekening

Het bankrekeningnummer van de KNPV is NL68 RABO 01322 35 536 t.nv. KNPV te Duiven

Vermeld bij uw betalingen altijd uw lidnummer!

IBAN:  NL68 RABO 0132 2355 36
BIC: RABONL2U