• KNPV afdeling Limburg op donderdag 23 maart 2023

  Aanvang: 19:30 uur

  Plaats: Cultureel centrum Don Bosco – Heel

   

  1. Opening.

  2. Vaststelling agenda.

  3. Vaststelling van de notulen van de najaarsledenvergadering d.d. 17 november 2022.

  4. Mededelingen en ingekomen stukken.

  5. Jaarverslag 2022 secretaris.

  6. Jaarverslag 2022 penningmeester.

  7. Verslag kascontrolecommissie 2022.

  8. Huishoudelijk reglement van de afdeling Limburg. 9. Klachtafhandeling hoofdbestuur m.b.t. vermeende discriminatie dhr. R. Prop.

  10. Behandeling van de beschrijvingsbrief van de Algemene Vergadering van de KNPV op zaterdag 15 april 2023.

  11. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervangend-afgevaardigde voor de Algemene Vergadering van de KNPV op zaterdag 15 april 2023. Pauze.

  12. Thema gedeelte.

  13. Rondvraag. Vragen, die voorbereiding door het afdelingsbestuur behoeven, dienen uiterlijk 13 maart 2023 schriftelijk bij de secretaris van de afdeling te worden ingediend.

  14. Sluiting.

rfwbs-slide