• Jaarverslagen 2020

  De template ten behoeve van het Jaarverslag 2020 is op 24 december 2020 via  e-mail naar de secretarissen van de Erkende verenigingen verzonden.

  Voor de Erkenning 2021 moet het jaarverslag en de betaling WA-en Rechtsbijstandsverzekering voor 15 februari 2021 binnen zijn.
  Mocht u ergens problemen mee hebben bij het invullen, neem dan contact op met Willem van Wijk via mail secretaris@knpvgelderland.nl of 06-51494126.

  BETALING WA-EN RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING 2021

  Indien u ons gemachtigd heeft om premies te incasseren voor deze verzekeringen, hoeft u geen actie te ondernemen. Het premiebedrag wordt dan in de laatste week van januari 2021 van uw rekening afgeschreven. 

  U kunt deze betaling herkennen aan het ID incassant NL31ZZZ404076600000 en als kenmerk uw lidmaatschapsnummer van de KNPV.
  De premiebedragen voor het jaar 2021, worden vermeld bij “Mededelingen” van het Hoofdbestuur in het januarinummer van “de Politiehond” en worden ook op de website geplaatst.

  Voor de erkenning van uw vereniging dient u de premies voor de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en Rechtsbijstandsverzekering voor 31 januari  2021 over te maken op naam van de Afdeling Gelderland van de KNPV Bankrekening: NL07 RABO 0103 5742 98 met vermelding van de naam van uw vereniging en plaats van vestiging.  
                                            

   

  U kunt ons ook machtigen de premies ieder jaar automatisch van uw rekening te incasseren. Indien u nog geen automatische incasso heeft, neem dan even contact op met de penningmeester via penningmeester@knpvgelderland.nl of 06-12543258

rfwbs-slide