• Inschrijvingen Zomerkeuring 2022

  Afdeling Noord Brabant, Speurhondengroep Haghorst
  Datum Naam  Discipline Naam hond Ras Gesl Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV SP Totaal
  25-6-2022 J. Mijnders Vlakterevieren A Cai MH Reu              
  25-6-2022 Q. van Haastrecht Vlakterevieren A Dinges XMH Teef              
  25-6-2022 M. Melgert Vlakterevieren A Matz XDH Reu              
  25-6-2022 C.E.M. Haar Vlakterevieren A Kyra XMH Teef              
  25-6-2022 A.J.M. Verstijnen Vlakterevieren A Arco XMH Reu              
  25-6-2022 A.J.M. Verstijnen Sorteerhond A Arco XMH Reu              
  25-6-2022 H.M. Vogelaar-Leerdam Basis Speurhonden Kizzy MH Teef              
  25-6-2022 J. Mijnders Basis Speurhonden Cai MH Reu              
  25-6-2022 J.V. du Chatinier Puinzoeken A Basco XMH Reu              
  25-6-2022 J.V. du Chatinier Vlakterevieren A Basco XMH Reu              
  25-6-2022 J.P. Matulessy Basis  Dente DH Reu              
  25-6-2022 R. Wassen Vlakterevieren B Lima MH Teef              
                           
  Afdeling Utrecht,  HSV 't Haartje Amersfoort
  Datum Naam  Discipline Naam hond Ras Gesl Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV SP Totaal
  3-7-2022 T. van Rouwendaal Vlakterevieren A Rex XMH Reu              
  3-7-2022 W.W.M. van den Berg Puinzoeken B Armag XMH Teef              
  3-7-2022 Afgeschermd Puinzoeken A Nova DH Teef              
  3-7-2022 M.V. vd Meer- Houtman Vlakterevieren B Gila XMH Teef              
  3-7-2022 C.F. van Eijken Vlakterevieren A Floris KH Reu              
  3-7-2022 S.S. Dijksma Basis Speurhonden Klimmer XMH Teef              
  3-7-2022 A. van Klooster Puinzoeken A Teun MH Reu              
  3-7-2022 Afgeschermd Puinzoeken B Tessa XDH Teef              
                           
  Afdeling Noord Brabant, PHV Welschap Eindhoven
  Datum Naam  Discipline Naam hond Ras Gesl Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV SP Totaal
  1-7-2022 Afgeschermd Politiehond 1 Kyra XMH Teef              
  1-7-2022 W.H.W. Sprengers Politiehond 1 Jack MH Reu              
  1-7-2022 A.W.M. Rust Politiehond 1 Bowie XMH Reu              
  1-7-2022 P.J.M. Smulders Object Venus MH Teef              
  1-7-2022 Afgeschermd Politiehond 1 Marra XMH Teef              
  1-7-2022 J.C.J.A. van Kollenburg Politiehond 1 Luuk XMH Reu              
  1-7-2022 J.H.T. Frissen Politiehond 1 Ringo MH Reu              
  1-7-2022 Afgeschermd Politiehond 1 Puk XMH Reu              
  1-7-2022 Afgeschermd Politiehond 1 Katy MH Teef              
  1-7-2022 E.G.J. van Esch Object Sarge MH Reu              
  2-7-2022 S. Eben Politiehond 1 Rebel MH Reu              
  2-7-2022 G.J.M. Poets Object Laika XMH Teef              
  2-7-2022 J.H.G.M. Krete Politiehond 1 Boy XMH Reu              
  2-7-2022 P.M.M. Tompson Politiehond 1 Santos MH Reu              
  2-7-2022 J.C. Passon Politiehond 1 Jessy MH Teef              
  2-7-2022 H.J.M. Hultermans Politiehond 1 Jacky MH Reu              
  2-7-2022 B.H.J.M. van Lieshout Politiehond 1 Twix MH Reu              
  2-7-2022 H.A.J. van Zundert Object Harry XMH Reu              
  2-7-2022 Afgeschermd Politiehond 1 Kay XMH Reu              
  2-7-2022 T.J. Verhees Politiehond 1 Kareltje XMH Reu              
  3-7-2022 H.A.J. van Zundert Politiehond 2 Harry XMH Reu              
  3-7-2022 J.A.M. Domen Politiehond 1 Sting XMH Reu              
  3-7-2022 D.D.A. Dekkers Politiehond 1 Ivy XHH Teef              
  3-7-2022 J.M. Christianen Politiehond 1 Tasja MH Teef              
  3-7-2022 A.J.P.A. Zwanenberg Politiehond 1 Bianca MH Teef              
  3-7-2022 N.A.J. van der Geest Politiehond 1 Robin XMH Reu              
  3-7-2022 Afgeschermd Politiehond 1 Diesel XHH Reu              
  3-7-2022 C.C.M. van Gool Politiehond 1 Sem XMH Teef              
  3-7-2022 C. Correa Montoya Politiehond 1 Togo XHH Reu              
  3-7-2022 C.J.G. van Nistelrooy Politiehond 1 Djaz XHH Teef              
                           
  Afdeling Overijssel, HDC Luttenberg 
  Datum Naam  Discipline Naam hond Ras Gesl Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV SP Totaal
  02-07-2022 H.B.M. Veldscholten Politiehond 1 Nera XMH Teef              
  02-07-2022 J.W.A. van Lune Politiehond 1 Nero XMH Reu              
  02-07-2022 F.H. Appels Politiehond 1 Samba XHH Reu              
  02-07-2022 H.B.J. Letteboer Politiehond 1 Biko XMH Reu              
  02-07-2022 A.M. Kroeze Politiehond 1 Falco XMH Reu              
  02-07-2022 V.A.M. Lorkeers Politiehond 1 Jack XHH Reu              
  02-07-2022 E.J. Gosselink Politiehond 1 Nero DH Reu              
                           
  Afdeling Limburg, PHV Sint Hubertus Susteren
  Datum Naam  Discipline Naam hond Ras Gesl Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV SP Totaal
  08-07-2022 H.H. Schiffelers Politiehond 1 Rocco XMH Reu              
  08-07-2022 Afgeschermd Politiehond 1 Storm XMH Reu              
  08-07-2022 Afgeschermd Politiehond 1 Nova XMH Teef              
  08-07-2022 H.J.B. de Groot Politiehond 1 Eef XMH Teef              
  08-07-2022 J.W.G. Mot Politiehond 1 Dex XMH Reu              
  08-07-2022 C.J.W. Paschmanns Politiehond 1 Loki XMH Reu              
  08-07-2022 R.J.M. van Loos Politiehond 1 Timo MH Reu              
  08-07-2022 Afgeschermd Politiehond 2 Syrus XMH Reu              
  09-07-2022 S.J.H. Janssen-Theeuwen Object Yimmy MH Reu              
  09-07-2022 H.M.G. Knoren Politiehond 1 Kenzo XMH Reu              
  09-07-2022 J.E.L.G. Wackers Politiehond 1 Kensi XMH Reu              
  09-07-2022 J.G.G. Homburg Politiehond 1 Spike XMH Reu              
  09-07-2022 G.C.J. Peeters Politiehond 1 Cindy MH Teef              
  09-07-2022 E.L.H. Coolen Politiehond 1 Dribbel XHH Reu              
  09-07-2022 M.T.H. Schellings Politiehond 1 Tyson XMH Reu              
  09-07-2022 L. Arndt Object Nox XHH Reu              
  10-07-2022 Afgeschermd Politiehond 1 Oty XMH  Teef              
  10-07-2022 H.L. Mulkens

  Object

  Dash XMH Reu               
  10-07-2022 P.H.G. Goossens Object Shelly XMH Teef               
  10-07-2022 R.H. Verhoeven Politiehond 1 Freund XMH Reu              
  10-07-2022 P.T. Ruperti Politiehond 1 Striker MH Reu              
  10-07-2022 A.J. Theunissen Politiehond 1 Nero XMH  Reu              
  10-07-2022 J.H. Wehrens Politiehond 1 Nova XMH  Teef              
  10-07-2022 C.F.M. Raetsen Politiehond 1  Ylja XMH Teef              
  Afdeling Friesland, PHV De Mersken Drachten
  Datum Naam  Discipline Naam hond Ras Gesl Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV SP Totaal
  09-07-2022 D. van Groningen Politiehond 1 Bart XMH Reu              
  09-07-2022 D.D. de Graaff Politiehond 1 Tinus XMH Reu              
  09-07-2022 M.A. Ramcharan Politiehond 1 Dice XMH Reu              
  09-07-2022 D. Riemersma Object Neo XMH Reu              
  09-07-2022 J. Tuinstra Politiehond 2 Vito XMH Reu              
                           
  Afdeling Gelderland, PHV De Menthenberg Arnhem
  Datum Naam  Discipline Naam hond Ras Gesl Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV SP Totaal
  09-07-2022 A.W.F. Verberne Politiehond 2 Hydra MH Teef              
  09-07-2022 Afgeschermd Politiehond 1 Teun XMH Reu              
  09-07-2022 G. van de Pol Politiehond 1 Iron XMH Reu              
  09-07-2022 A.J.H. Hueskes Politiehond 1 Rico XMH Reu              
  09-07-2022 E.H.J. van de Berkt Politiehond 1 Bruno MH Reu              
  09-07-2022 J.T.J. Kamps Politiehond 1 Spike XMH Reu              
  09-07-2022 Afgeschermd Politiehond 2 Pelle BV Reu              
  09-07-2022 A.T.B. Zwart Politiehond 1 Harry XMH Reu              
  10-07-2022 F.J.T. Hopman Politiehond 1 solo XMH Reu              
  10-07-2022 T.C. Kers Politiehond 1 Drako RS Reu              
  10-07-2022 Afgeschermd Politiehond 2 Hunter XMH Reu              
  10-07-2022 D.H.W. Hansen Politiehond 1 Thunder MH Reu              
  10-07-2022 Th.A.W. Jansen Politiehond 1 Ronny MH Reu              
  10-07-2022 Afgeschermd Politiehond 2 Ferrari MH Reu              
  10-07-2022 R. Davelaar Politiehond 1 Djaro XMH Reu              
                           
  Afdeling Zeeland PHV Saeftinge Clinge
  Datum Naam  Discipline Naam hond Ras Gesl Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV SP Totaal
  16-07-2022 Afgeschermd Basis Bobby XMH Reu              
  16-07-2022 A. Looij Basis Luna MH Teef              
  16-07-2022 M.L. de Vrieze Object Dexter MH Reu              
  16-07-2022 Afgeschermd Object Yara XMH Teef              
  16-07-2022 J.L. de Nooijer Object Derk XMH Reu              
                           
  Afdeling Drenthe, PHV Trouw en Vriendschap Klazienaveen
  Datum Naam  Discipline Naam hond Ras Gesl Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV SP Totaal
  16-07-2022 Afgeschermd Politiehond 1 Santor MH Reu              
  16-07-2022 B. Zwiggelaar Politiehond 2 Saffy XMH Reu              
  16-07-2022 Afgeschermd Politiehond 2 Shira XHH Teef              
  16-07-2022 G. Hendriks Politiehond 1 Plato XHH Reu              
  16-07-2022 M.C. van Deursen Politiehond 1 Jack XHH Reu              
  16-07-2022 N.C. van Deursen Politiehond 1 Dexx MH Reu              
                           
rfwbs-slide