• Beste leden,

    De sluitingsdatum van de inschrijving voor de voorjaarskeuring surveillancehonden (PH1,PH2, Object en Basis Surveillancehond) is uitgesteld tot 3 april 2021

    Op 31 maart a.s. zal het definitieve besluit genomen worden over het al dan niet kunnen organiseren van de voorjaarskeuringen.

    Wij vinden het te vroeg om nu al te besluiten dat de keuringen niet door kunnen gaan en willen de optie graag openhouden voor het geval de keuring onder bepaalde omstandigheden zoals die in het najaar golden, toch georganiseerd kunnen worden. Hierbij zijn we uiteraard afhankelijk van de dan geldende kabinetsmaatregelen c.q. van de Veiligheidsregio's en de bereidheid van de organiserende verenigingen.

    Ondanks de mogelijk korte voorbereidingstijd gaan wij er van uit dat u de beperkende kabinetsmaatregelen en de intensiteit van uw trainingen in relatie tot het dierenwelzijn in acht zult blijven nemen!

    Het hoofdbestuur

rfwbs-slide