• In Memoriam Lou Spauwen

    Op zaterdag 9 juli 2022 ontvingen wij het droevige bericht dat Lou Spauwen op 77 jarige leeftijd plotseling is overleden. Lou was 11 jaar voorzitter van de Competitie Zuid-Limburg. Na zijn terugtreden uit het bestuur werd Lou benoemd tot erevoorzitter van de CZL. Lou fungeerde binnen de KNPV 25 jaar lang als algemeen keurmeester. Ook was hij lange tijd penningmeester van de Afdeling Limburg. Ook voorzag hij met zijn deskundig, vaak met een kwinkslag doorspekt commentaar menige afdelings- of nationale wedstijd. Voor de vele verdiensten werd Lou door de KNPV geëerd met de gouden speld. Wij zijn Lou dankbaar voor hetgeen hij al die jaren voor de hondensport en in het bijzonder de competitie betekent heeft. Wij wensen zijn echtgenote Tiny, zoon Roy, Anouk en de kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

    Bestuur en leden Competitie Zuid-Limburg.

rfwbs-slide