• Tijdens de AV d.d. 15 april 2023 is gesproken over een hitteprotocol dat betere richtlijnen zal gaan geven voor het wel of niet door laten gaan van vergunningsplichtige evenementen zoals keuringen, wedstrijden, oefendag etc. Het concept protocol is nog niet vastgesteld en wordt nog door meerdere professionele partijen bestudeerd.

    Er zijn dus nog geen temperaturen of luchtvochtigheidsgehaltes vastgesteld waarop de vergunningsplichtige evenementen zullen worden geannuleerd. Volgens de huidige reglementen is het overigens nog steeds mogelijk om bij extreem weer een keuring of wedstrijd te annuleren. Zie hoofdstuk 4 van de betreffende keuringsreglementen; 

    Wanneer de weerberichten zodanig zijn dat men ervan uit kan gaan dat er sprake is van een extreme hitte periode dan kan het hoofdbestuur een keuring afgelasten.

    Zodra het hitteprotocol is vastgesteld zal dit worden opgenomen in de keuringsreglementen en worden gepubliceerd op het ledenweb.

    Dit alles in het kader van het welzijn van de honden, de geleiders en de officials.

     

rfwbs-slide