• Het afdelingsbestuur van Gelderland is nog steeds met spoed zoekende naar een nieuwe voorzitter

    Heeft u interesse om toe te treden tot het afdelingsbestuur in de functie van voorzitter of kent u iemand die deze functie wel op zich wil nemen dan kunt u dit kenbaar maken bij de  door een mail te sturen naar: secretaris@knpvgelderland.nl 

    Het afdelingsbestuur stelt u bij deze voor aan de heer A. Hoogvliet uit Scherpenzeel en lid van de PHV de Eendracht te Lunteren als kandidaat voor de functie van afdelingssecretaris. 

    Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het afdelingsbestuur conform het Huishoudelijk Reglement Artikel 9, lid 5. 

rfwbs-slide