• De facturen voor de contributie 2023 zijn op 1 november j.l. verstuurd met het verzoek de factuur te voldoen vóór 15 november 2022. 

    Maandag 16 november j.l. is de automatische incasso run gedraaid. 
     
    Vandaag hebben 650 leden die de contributie nog niet hebben voldaan, een herinneringsfactuur per mail ontvangen en zullen 118 herinneringsfacturen per reguliere post worden verstuurd aan de leden waarvan geen e-mail adres bij de KNPV bekend is.
     
    Indien op 15 december 2022 de contributie nog steeds niet is voldaan, dan zal het lidmaatschap van de KNPV per 31 december 2022 worden beëindigd.
rfwbs-slide