Ledenvergadering afdeling Groningen ,

10 februari 2020 bij PHV De Toekomst te Oude Pekela

 1. Opening

 

 1. Mededelingen

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Toestand hoofdbestuur.

 

 1. Verslag van 10 december 2018.

 

 1. Financiële zaken.

            Financieel jaarverslag 2019

            Financiële begroting 2020

            Benoeming lid kascommissie

 

 1. Verslag informeel overleg.

 

 1. Keuringen en wedstrijden in 2020.

 

 1. Verslag van drie noordelijke provincies.

 

 1. Behandeling beschrijvingsbrief

 

 1. Rondvraag

 

 1. Vaststellen nieuwedatum ledenvergadering.

 

 1. Sluiting