In andere afdeling?

De procedure voor de keuring in een andere afdeling luidt als volgt:

* u vraagt een schriftelijke toestemming aan het eigen Afdelingsbestuur om in een andere afdeling naar een keuring te mogen gaan;

* u vraagt in de afdeling waar u naar de keuring wilt, om een schriftelijke toestemming om daar voor de keuring te mogen gaan;

* de beide schriftelijke toestemmingen kunt u per mail of per post naar het bureau sturen;

* het inschrijfformulier stuurt u tezamen met de foto's naar het postadres van het bureau.

Aanvragen en toestemmingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden NIET in behandeling genomen.

Wanneer de indelingscommissie de wijziging om indelingstechnische redenen niet goedkeurt, wordt u automatisch in de eigen afdeling geplaatst.

U kunt uw aanvraag sturen naar het bureau van de KNPV, Postbus 21, 6920 AA Duiven, e-mail: bureau@knpv.nl