• Op 31 Juli j.l. heeft in de kantine van PHDV Waakzaam enTrouw te Alkmaar het BKD examen plaats gevonden.

   

  Een cursist was door omstandigheden niet in de gelegenheid om aan het examen deel te nemen en zal op een later tijdstip in de gelegenheid worden gesteld om alsnog de cursus af te ronden.

   

  Geslaagde:

  Mw. M. Meertens; Mw. Y.M. Hendricks-Terlien; Mw. R.M. van den Hengel; Mw. K.E van der Pijl

  Hr. J.J. Klaasse; Hr. S. Aardenburg; Hr. J. Hendricks; Hr. T.J.G. Philips.

   

  Het afdelingsbestuur feliciteert de geslaagde van harte met hun diploma, en een woord van dank

  aan docent Richard Heusdens voor zijn inspanning en de cub Waakzaam en Trouw voor het

  beschikbaar stellen van hub accomodatie.

rfwbs-slide