Opheffing Kring Nijmegen en Omstreken.

13-01-2020

Opheffing Kring Nijmegen en Omstreken

Op 02-12-2019 heeft bij PHV De Amateur de Opheffingsvergadering Kring Nijmegen en Omstreken plaatsgevonden.

Op nadrukkelijk verzoek van de voorzitter H. Woesthuis waren alle aangesloten clubs vertegenwoordigd en aanwezig .

Alle aanwezigen spraken zich uit voor opheffen te zijn, er zijn geen nieuwe aanmeldingen of kandidaten.

Uit de stemming komt naar voren, en wordt goedgekeurd, de Kring Nijmegen en Omstreken per 31-12-2019 op te heffen.