Intrainen voorjaarskeuring 2019.

22-02-2019

Intraining voor de voorjaarskeuring 2019 bij de Menthenberg te Arnhem.

 Op zaterdag 20 en 27 april 2019 van 9.00 uur t/m 12.30 uur en van 13.30 uur t/m 17.30 uur.

 Op maandagavond 15 en 22 april 2019 van 19.00 uur t/m 22.00 uur.

 Indien u wilt komen om in te trainen, kunt u alleen op dinsdagavond bellen om een afspraak maken.
 Dit kan vanaf 2 april tussen 18.00 uur t.m 22.00 uur.

 U wordt verzocht om hiervoor alleen contact op te nemen bij de heer Jasper van Strien 06- 57881231. 

 Intrainen is alleen toegestaan volgens de regels "Besluit houders van dieren".

 Daarbij is het gebruik van pinbanden ten strengste verboden, zie orgaan KNPV de Politiehond uitgave nummer 2,
 punt 17 op bladzijde 32.

 De verantwoordelijkheid ligt bij de vereniging waar de geleider lid van is en dus niet de vereniging welke de
 Keuring  en het intrainen organiseert.
 Dit kan ten gevolge hebben dat geleider met hond verwijdert wordt van het keuringsterrein.