Voorkeursdatum keuring

Er bestaat een mogelijkheid om een voorkeursdatum op te geven voor de keuring. Deze voorkeur moet met reden zijn omkleed. Bij de commissaris keuringen kunt u uw voorkeur per mail opgeven. Vermeld naast de reden ook uw telefoonnummer.

Als u niet in de gelegenheid bent om te mailen dan kunt u uw voorkeur opgeven per post naar de secretaris van de afdeling:

W.A. van Wijk
Kamillelaan 32
3925 RK Scherpenzeel

Per mail kan het naar Commissaris keuringen:

U kunt uw voorkeur opgeven voor
- de voorjaarskeuring vanaf 15 februari t/m 20 maart;
- de zomerkeuring vanaf 15 april t/m 20 mei;
- de najaarskeuring vanaf 15 juni t/m 15 juli.

Aanvragen welke voor de aangegeven datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.