De procedure voor de aanvraag voor deelname aan een keuring in een andere afdeling luidt als volgt:

  • U vraagt een schriftelijke toestemming aan het eigen Afdelingsbestuur om in een andere afdeling naar een keuring te mogen gaan;

  • U vraagt in de afdeling waar u naar de keuring wilt, om een schriftelijke toestemming om daar voor de keuring te mogen gaan;

  • De beide schriftelijke toestemmingen kunt u per mail of per post naar het bureau sturen;
    Het inschrijfformulier stuurt u tezamen met de foto's naar het postadres van het bureau.

  • Aanvragen en toestemmingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden NIET in behandeling genomen. Wanneer de indelingscommissie de wijziging om indeling technische redenen niet goedkeurt, wordt u automatisch in de eigen afdeling geplaatst. U kunt uw aanvraag sturen naar het bureau van de KNPV, Postbus 21, 6920 AA Duiven, e-mail: bureau@knpv.nl

  • Draag er zorg voor dat uw gegevens volledig invuld zijn, dus naam, adres en woonplaats en uw
    KNPV lidmaatschapsnummer en tevens dat u ook duidelijk aangeeft dat u bezwaar heeft om op zondag ingedeeld te worden.