Geschiedenis

Het ontstaan van KNPV afdeling Gelderland

Op 15 mei 1912 werd in het restaurant ''Riche'' in Arnhem op een vergadering, gepresideerd door Kolonel G.J.P.A. Thomson de afdeling Gelderland opgericht.

Tot bestuursleden werden gekozen de heren Koldenhof als voorzitter, Hulst als vicevoorzitter, Baron van Westervelt Sandberg als secretaris, v Heutz nam de taak van penningmeester op zich en de heer Teunnisen, commissaris.

Op 3 juni 1912 werd te Wolfheze, gem Doorwerth, de eerste keuring in de afdeling gehouden.

Op 1 april 1957 telde deze afdeling 567 leden en 29 vereningen.

Het bestuur in die tijd werd gevormd door de volgende mensen.:  J. Cordes, voorzitter, J.A. v.d Kamp, vice-voorzitter, W. Wetstseijn, 1e secretaris, C. Schoonens, 2e secretaris, D.W. Berenschot, penningmeester, A. Aalders en R. Mateman beiden commissaris