Afdelingsbestuur Gelderland

Voorzitter:

H. Verbeek
Tel: 06-10274653
E-mail: Voorzitter@knpvgelderland.nl

-Verantwoordelijk voor algemene zaken en sponsoring

Secretaris:

W.A. van Wijk
Tel: 06-51494126

-Verantwoordelijk voor secretariële zaken.
-Behandelt jaarverslagen clubs.
-Verzorging kopij voor Orgaan De Politiehond.
-Verzorgt besluitenlijst.
-Verzorgt Facebookpagina Afdeling Gelderland.

Penningmeester:

J. Meijer
Tel: 06-12543258
E-mail: Penningmeester@knpvgelderland.nl

Bankrekeningnr. NL07 Rabo 0103574298 t.n.v. afd. KNPVAfdeling Gelderland. 

-Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
-Verantwoordelijk voor financiële zaken.

Commissaris Keuringen:

M. de Beus
Tel: 06-51781046 (niet op zondag)
E-mail:Keuringen@knpvgelderland.nl

-Deelt de keuringen van de afdeling in en draagt zorg voor correcte uitvoering conform regels besluitenlijst.
-Houdt contact met de organiserende verenigingen welke jaarlijks de keuringen organiseren en houdt jaarlijks,
 met een tweede bestuurslid van het Afdelingsbestuur een evaluatie gesprek met die verenigingen.
-Draagt zorg voor de materialen voor de keuringsdagen zoals, de afdelingsvlag hesjes, keuringsboekjes.

Commissaris Verenigingen Wedstrijden:

F. Gierkink
Tel: 06-
Email: Wedstrijden@knpvgelderland.nl

-Behandelt aanmeldingen en geeft toestemming voor te houden wedstrijden, oefendagen en demonstraties, laat dit plaatsen
 door de secretaris in het orgaan "De Politiehond " en Homepage van de afdeling Gelderland.
-Behandelt de aanvragen van de erkenning van clubs.
-Behandelt aanvragen voor opleiding afdelingshelper en aanvragen voor het verkrijgen van erkenning als algemeen helper.
-Verzorgt de algehele afhandeling van alle Afdelingswedstrijden, inclusief uitnodigingen en indeling helpers en keurmeesters.
-Houdt per jaar de lijst van beschikbare keurmeesters en helpers bij. Beschikbaarstellingen dienen jaarlijks schriftelijk aan hem
 kenbaar gemaakt te worden.

Rooster van aftreden:

2020 Henk Verbeek (Voorzitter)
2021 Jaap Meijer (Penningmeester)
2022 Frank Gierkink (Commissaris Verenigingen Wedstrijden)
2023 Marcel de Beus (Commissaris Keuringen)
2024 Willem van Wijk (Secretaris)

De samenstelling van de technische commissie van de afdeling Gelderland

W.M. van Eenenaam
Email: eenenaam1@gmail.com

S. Klomp
Email: solmas.klomp@outlook.com 

Update 02-03=2019