Aanmelden Lidmaatshap KNPV

Het lidmaatschap van de KNPV dient men vanaf 1 jui 2014 via het Hoofdbestuur aan te vragen door zich rechtstreeks aan te melden bij het Bureau KNPV.

De Afdelingen zullen vanaf 1 juni 2014 geen tussenpersoon meer zijn, wel blijven de Afdelingen hun taak houden ten aanzien van de ballotage.

De procedure wordt via de website van de KNPV bekend gemaakt.
Meer informatie via de website van het Hoofdbestuur of www.knpv.nl/landelijk/algemeen/lidmaatschap