Najaarsledenvergadering afdeling Gelderland in Zalencentrum Floor in Luntere.

Aanvangstijd: 20.00 uur.