Najaarsledenvergadering

Datum:            Vrijdag 22 november 2019

Aanvang:        20.00 uur.

Locatie:           Bergumermeer, Solcamastraat 30, 9262 ND  Burgum, Tel. 0511-461385

 

 

 1. Opening

 

 1. Vaststellen agenda

 

 1. Notulen voorjaarsledenvergadering 2019

 

 1. Mededelingen

 

 1. Afvaardiging Algemene ledenvergadering 14 december te Woudenberg

 

 1. Ingekomen stukken

 

 1. Rechtzaak Mevr. Mud
 2. Kandidaat voorzitter KNPV
 3. Strategisch beleidsplan 2020-2025
 4. Sanctiebeleid
 5. Wisseling functie Hoofdbestuur

 

 1. Pauze
 2. Beschrijvingsbrief

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting