• Extra ingelaste Ledenvergadering van de afdeling Gelderland.

  Dinsdag 26 april 2022 is er een extra ingelaste Ledenvergadering van de afdeling Gelderland.

  De vergadering wordt gehouden bij Zalencentrum Floor te Lunteren.

  Aanvangstijd 20.00 uur.

  In de agenda is het punt bestuursverkiezing opgenomen, het afdelingsbestuur doet namelijk een bindende voordracht de heer A. Hoogvliet als de nieuwe secretaris aan te stellen.

  Er hebben zich tot op heden geen tegenkandidaten aangemeld.

   

  U kunt dit bericht ook zien als een uitnodiging om de vergadering bij te wonen.

   

  Agenda

   

  01. Opening en vaststellen agenda.

  02. Mededelingen bestuur.

  03. Bestuursverkiezing afdelingssecretaris.

  Het afdelingsbestuur doet een bindende voordracht om de

  Heer A. Hoogvliet aan te stellen als secretaris. 04. Behandelen nieuwe Statuten KNPV.

  05. Pauze.

  06. Rondvraag.

  07. Sluiting

rfwbs-slide