• Examen Helper der KNPV surveillance honden Limburg

  Op zaterdag 20 november hebben twee mannen van de afdeling Limburg, nl. Ricardo Hendrix en Kevin Evers, het examen Helper der KNPV surveillance honden, met goed gevolg afgelegd. Jammer dat er weer geen publiek aanwezig mocht zijn vanwege de beperkingen rond om het corona virus. Echter beide mannen wisten ondanks de steun, van het niet aanwezige publiek, hun taak op voortreffelijke wijze af te ronden. Met dank aan de geleiders/sters met hun viervoeters en de gastvrijheid van PHV De Trouwe Vriend te Herten, konden beide heren hun werk tonen aan de examencommissie van de KNPV.

  Op zaterdag 4 december was het de beurt aan Thijs Ackermans. Ook hij wist met een goed resultaat het examen af te leggen.

  Als afdeling Limburg zijn we verheugt op het feit dat we ondanks de krimp van helpers door het vergrijzen, toch weer 3 helpers mogen verwelkomen op wedstrijden en keuringen uit onze afdeling.

  Heren, allen van harte gefeliciteerd met jullie diploma en namens het bestuur van de afdeling Limburg wens ik jullie een blessure vrije mooie helperstoekomst toe.

  Chris Drissen

  Commissie opleidingen afdeling Limburg

rfwbs-slide