• Aanvraag erkenning verenigingen 2024

    Verenigingen dienen het digitale aanvraagformulier ter verkrijging van de jaarlijkse erkenning uiterlijk 15 januari ingediend te hebben. De jaarlijkse erkenning van de verenigingen wordt slechts verstrekt na goedkeuring door het hoofdbestuur na advies van het betreffende afdelingsbestuur. Deze erkenning zal in beginsel uiterlijk op 1 februari van het komende verenigingsjaar worden verstrekt, tenzij het hoofdbestuur bijzondere omstandigheden aanwezig acht om de erkenning voorlopig op te schorten en/of te opteren voor een voorlopige erkenning die verbonden wordt aan één of meerdere bijzondere voorwaarden.

    Het formulier is via een link op het ledenweb in te vullen. (let op dat u eerst naar beneden scrolt om de cookieinstellingen te bepalen)

     

rfwbs-slide