• Erkenningen 2021
  Ter attentie van de secretarissen van de verenigingen. 
  Hier kunt u het formulier downloaden voor de aanvraag van de erkenning van uw vereniging. Het ingevulde formulier dient U per post of per email vóór 15 februari 2021 te hebben ingestuurd naar het op het formulier genoemde adres.

  Uiterlijk op 15 februari 2021 dient ook het verschuldigde bedrag van de  collectieve verzekeringen te zijn overgemaakt naar het rekeningnummer IBAN NL65 RABO 0160260442 t.n.v. KNPV afdeling Limburg. De premies zijn als volgt:

  • de aansprakelijkheidsverzekering € 21,- (voor die verenigingen die zelf geen aansprakelijkheidsverzekering hebben).
  • de rechtsbijstandverzekering € 22,50.

  Op het erkenningsformulier en de betaling dient U het verenigingsnummer van uw vereniging te vermelden. Dit verenigingsnummer kunt U vinden op de site van de afdeling Limburg onder de rubriek “Verenigingen”.

rfwbs-slide