• De KNPV benoemt Kees Jorna als erelid

  • Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 december jl. is Kees Jorna benoemd tot erelid van de KNPV. Zijn staat van dienst is indrukwekkend. Uit zijn palmares blijkt onder andere dat hij sinds maart 1969 lid is van de KNPV afdeling Noord-Holland, sinds 1976 actief is geweest als keurmeester, in 2015 zijn 40-jarig jubileum als keurmeester beleefde en in datzelfde jaar al 32 jaar fungeerde als voorzitter van het afdelingsbestuur Noord-Holland. Het meest indrukwekkend is wellicht wel dat hij zich vooral ten dienste van de KNPV en anderen heeft gesteld. Tijdens de algemene vergadering is tot uitdrukking gebracht dat zijn erelidmaatschap meer dan verdiend is. Kees Jorna bracht in zijn dankzegging tot uitdrukking dat hij de KNPV toewenst om op een goede manier door deze moeilijke tijd te komen. 

rfwbs-slide