• Per 10 juli worden de maatregelen in Nederland verscherpt. Dit omdat de besmettingen ernstig toenemen. Zeker op het gebied van evenementen gaan er zaken veranderen voor onze vereniging. Ook blijven de standaardregels van kracht, te weten:

  1) Houd 1,5 meter afstand van anderen
  2) Blijf thuis al u COVID-19 gerelateerde klachten heeft en laat u testen
  3) Was regelmatig uw handen

  Doel van dit protocol
  Met deze richtlijnen willen wij alle KNPV verenigingen richting geven hoe te handelen, uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen zijn opgemaakt door het Hoofdbestuur van de KNPV en zullen per 10 juli 2021 in gaan. Mochten de maatregelen omtrent COVID-19 worden aangepast, zal u opnieuw in kennis worden gesteld middels nieuwe richtlijnen. 

  Evenementen

  De evenementen (wedstrijden, keuringen, helperstestdagen en andere evenementen binnen de KNPV) kunnen doorgang vinden zonder limiet qua aantal toeschouwers. Wel is het belangrijk dat de toeschouwers een vaste plek krijgen aangewezen en 1,5 meter afstand houden van elkaar. Blijf (zoveel mogelijk) op deze plek. De richtlijnen van de Rijksoverheid spreken, in de situatie waarbij zonder coronatoegangsbewijs wordt gewerkt, over een vaste plek en in de situatie met coronatoegangsbewijs over een vaste zitplek. Wij gaan er van uit dat indien iedereen de 1,5 meter in acht neemt en zo veel als mogelijk op de plaats blijft, we voldoen aan de door de overheid gesteld richtlijnen. 

  KNPV trainen
  De 1,5 meter hoeft niet langer in acht te worden genomen tijdens (contact) sport, zo ook niet tijdens het KNPV trainen. Na de betreffende oefening neemt men direct 1,5 meter afstand van elkaar.

  Kantines
  De kantines zijn open, maar zullen sluiten om 00:00 uur. Ook is het belangrijk om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Omkleden en douchen is toegestaan. De vereniging is verantwoordelijk voor een hygiënische omgeving in de omkleed / douche ruimte. 

   

   

rfwbs-slide