• De jaarlijkse contributie voor het KNPV lidmaatschap zal in 2022 ongewijzigd blijven en bedraagt €45. 
   
  • Bij de leden die eerder een automatische incasso hebben afgegeven, zal de contributie vanaf 20 december a.s. worden afgeschreven. 
  • Bij de leden waarvan het mailadres bij de KNPV bekend is, zal de contributie inning plaatsvinden via een iDEAL betaallink die zij per e-mail van de KNPV ontvangen. U wordt verzocht de contributie vòòr 1 januari 2022 te voldoen.
  • De leden waarvan geen e-mailadres bij de KNPV bekend is, worden verzocht de contributie vòòr 1 januari 2022 te voldoen door het overmaken van €45 op rekeningnummer NL68 RABO 0132 2355 36 t.n.v. KNPV onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer
   
  Indien u uw lidmaatschap NIET wenst te continueren, dan kunt u uw opzegging per mail versturen naar bureau@knpv.nl onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer. 
  Deze opzegging dient te gebeuren vòòr 1 december 2021, zoals is beschreven in artikel 2 van het huishoudelijk reglement. 
  Indien uw opzegging niet voor 1 december a.s. binnen is, blijft u contributie verschuldigd over het jaar 2022.
   
  🇬🇧
  For our KNPV members living abroad we have introduced the option to pay the KNPV membership fee with creditcard. You will receive a payment link in you’re inbox of the mailaccount which we have in our database.
   
  🇩🇪
  Für unsere ausländischen KNPV Mitglieder gibt es jetzt die Möglichkeit mit Kreditkarte zu bezahlen. Dafür erhalten Sie einen Zahlungslink in Ihrem Posteingang. 
rfwbs-slide