• Contributie 2024

  Op 1 november j.l. zijn de facturen voor de contributie 2024 naar de bij de KNPV bekende e-mail adressen gestuurd (check a.u.b. ook uw spambox!). Helaas blijken nog 498 leden geen e-mail adres te hebben geregistreerd. Dit betekent dat er naar deze 498 leden een papieren factuur per reguliere post verzonden zal worden. Het behoeft geen uitleg dat dit extra onnodige kosten (porto, papier en printkosten maar ook onnodige arbeidsuren) met zich meebrengt dat niet heel duurzaam is en die extra kosten worden door alle leden gedragen. 

  Om de overheadkosten zo laag mogelijk te houden hierbij nogmaals een dringende oproep aan de leden die geen e-mailadres geregistreerd hebben, dit alsnog te doen. 
   
  De leden die de factuur per e-mail hebben ontvangen worden verzocht de betaallink te gebruiken die aan de factuur is gekoppeld. Bankoverschrijvingen moeten namelijk handmatig worden verwerkt en ook dit is een arbeidsintensieve handeling.
   
  De automatische incasso zal op of omstreeks 13 november a.s. plaatsvinden. 
   
  Op 15 november a.s. dient de contributie betaald te zijn. U ontvangt daarna nog 1 x maal een herinnering om de contributie voor 15 december a.s. te voldoen. Als de contributie op 15 december a.s niet is voldaan of is gestorneerd, wordt er van uitgegaan dat u niet langer lid wenst te blijven van de KNPV en zal het lidmaatschap per 31 december 2023 worden beëindigd. 
rfwbs-slide