• U heeft nog 7 dagen om de contributie over het seizoen 2022 te voldoen!
   
  • Op 28 november 2021 is een bericht op de site geplaatst over de betalingswijze van de contributie 2022 en het vastgestelde bedrag.
  • Op 9 december 2021 is aan leden waarvan het e-mail adres bekend was een factuur met betaallink voor de contributie 2022 gestuurd. 
  • Op 22 december 2021 is de automatische incasso run gedraaid. 
  • In De Politiehond nr 7 van december 2021 is een bericht opgenomen over de contributie 2022
  • Op 16 februari 2022 is een betalingsherinnering per mail gestuurd aan leden waarvan nog geen contributiebetaling was ontvangen of verwerkt, of waarvan de automatisch incasso niet was gelukt.
  • Op 17 februari 2022 is de betalingsherinnering per post gestuurd naar alle leden waarvan geen e-mail adres bekend was.
  • In De Politiehond nr 1 van maart 2022 is nogmaals een mededeling over het voldoen van de contributie opgenomen.
   
  Indien op 15 maart 2022 de contributie niet is voldaan dan zal uw lidmaatschap ingevolge artikel 6 lid 1 onder c van de statuten worden beëindigd. 
   
  Op “mijn KNPV” kunt u eenvoudig zien of de factuur voor uw contributie nog open staat. Daar kunt u ook uw e-mail adres doorgeven zodat u bij volgende contributie inning een factuur met betaallink op uw e-mail adres ontvangt. U wordt verzocht gebruik te maken van de mogelijkheid voor een automatische incasso of gebruik te maken van de betaallink die bij de factuur wordt verstuurd. Het handmatig overmaken kost veel tijd om te verwerken en is niet altijd eenvoudig aan het juiste lid te koppelen.
   
  Mocht u van mening zijn dat u de contributie voor 2022 al wel heeft voldaan maar dat deze nog niet correct is verwerkt dan kunt u contact opnemen met het bureau KNPV. Bij voorkeur per mail met een kopie van uw betalingsbewijs bijgevoegd. 
   
  Het hoofdbestuur
rfwbs-slide