• Het bureau KNPV is i.v.m vakantie telefonisch niet bereikbaar t/m vrijdag 8 september. De mail zal minder frequent worden gelezen. Voor spoedgevallen kunt u zich wenden tot het afdelingsbestuur.

rfwbs-slide