• Het afdelingsbestuur is voornemens op redelijk korte termijn een nieuwe BKD-cursus te organiseren als hier behoefte aan is onder onze leden.

    Dit mede om elke erkende vereniging in staat te stellen minimaal een lid te hebben met een BKD-certificaat. Hoewel al veel erkende verenigingen en leden meerdere BKD gecertificeerde leden hebben, willen we de al ruime vertegenwoordiging binnen onze afdeling verder vergroten.

    Deze cursus zal digitaal gaan plaatsvinden op de maandagavond van 19:30 tot ongeveer 22:00 uur bij voldoende belangstelling.

    Aanmelding voor deze cursus kan via ons email adres knpv.utrecht@gmail.com.

    Vermeld s.v.p. bij aanmelding uw, volledige naam, adres, postcode, plaats, telefoon en emailadres en natuurlijk uw afdeling en de vereniging waarvan u lid bent.

rfwbs-slide