• De afdeling Limburg is voornemens om een basiscursus KNPV-dresseur te organiseren. Doel van deze cursus is niet om U te vertellen hoe U uw honden dient af te richten of hoe een vereniging haar trainingen moet organiseren. Doel van de cursus is om de kennis, die door de coaches is opgedaan tijdens de MCC-cursus, met U te delen. Om U inzicht te geven in de leerprincipes van honden. Het is vervolgens aan U om deze kennis toe te passen, daar waar U denkt dat dit past binnen uw dresseermethodes. Het zou fijn zijn, als de door U opgedane kennis over de dressuur een positief effect heeft op uw clubleden en overige KNPV-ers. Inschrijving staat open voor elk KNPV-lid van de afdeling Limburg, dat meer wil weten over de dressuur en de leerprincipes van honden.

   

  •     De cursus zal bestaan uit 5 zaterdagen van 9.00 – 16.00 uur.

  •     Een 100% deelname is vereist. De cursus zal afgesloten worden met een examen.

  •     Data: 18-9,2-10, 23-10, 30-10 & 13-11

  •     Locatie: Haelen

  •     De kosten van de cursus bedragen € 100,-. Het lesmateriaal is in de prijs inbegrepen.

  Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 10 september 2021 schriftelijk aanmelden bij de secretaris van de afdeling Limburg. De aanmelding dient in elk geval te bevatten:

  •     Volledige naam- en adresgegevens.

  •     Lidmaatschapsnummer van de KNPV.

  •     Van welke verenging men lid is.

  •     Uw motivatie om deel te nemen aan deze cursus

rfwbs-slide