• Basiscursus KNPV dresseur 2022

  Ieder jaar wordt door het afdelingsbestuur, samen met de cursusleiders van de Basiscursus KNPV Dresseur, de mogelijkheid voor het houden van een nieuwe BKD bekeken.

  Omdat voor verlenen van de erkenning elke vereniging een lid dient te hebben die met goed gevolg de BKD-cursus heeft afgelegd gaan we in dit najaar opnieuw een cursus starten.

  De BKD cursus is een goede basis om vanuit een andere denkwijze resultaat te bereiken in een hoog africhtingsniveau.

  De data zijn:

  5 november 2022, 12 november 2022 en 26 november 2022

  10 december 2022

  7 januari 2023 en 28 januari 2023

  Aan de cursist wordt een bijdrage van € 100,- gevraagd, uiteraard is hierbij al het benodigde lesmateriaal inbegrepen.

   

  Ter afronding zal er op dag 6 van de cursus, een examen worden afgenomen.

  Belangstellenden kunnen zich, uitsluitend per formulier, aanmelden bij de secretaris, e-mail: noordbrabant@knpv.nl

  Het formulier is te downloaden van de website van Noord-Brabant onder “Formulieren". De aanmelding dient te bevatten: volledige naam en adresgegevens, lidmaatschap nummer KNPV en van welke vereniging men lid is.

rfwbs-slide