• Basiscursus KNPV Dresseur (BKD)

  Een goede africhter is niet alleen praktisch vaardig maar moet zich ook verdiepen in de moderne leerprincipes, trainingsmethoden en meest recente wetenschappelijke kennis over het gedrag van honden. Deze cursus voor KNPV leden biedt al deze aspecten. Door middel van voorbeelden uit de praktijk en de daarbij behorende theorie “hoe honden leren”, leer je de basisbeginselen van het honden africhten.

 • Nederlandstalig

 • Duitstalig

 • Engelstalig

 • Doel

  Het belangrijkste doel is de (startende) africhter te voorzien van theoretisch kennis betreffende hondengedrag en africhtingmethodieken om zo op een diervriendelijke manier te kunnen oefenen. Een ander doel is dat KNPV-leden onderling van elkaar kunnen leren bij het ontwikkelen van dressuurvaardigheden en zij op een nog plezieriger en betere wijze kunnen trainen.

 • Onderwerpen

  • Zintuigen.
  • Gedrag en gedragsherkenning.
  • Agressie.
  • Dominantie en submissie.
  • Angst bij honden.
  • Algemene leerprincipes en trainen.
  • Levensfasen en de functies van spel.
  • Samenwerking, organisatie en plezierig oefenen.
  • Toets.
  • Thema´s op verzoek.
 • Instructeurs

  De cursus wordt gegeven door instructeurs die zelf actief zijn als africhter binnen de KNPV. Deze instructeurs zijn door de KNPV in samenwerking met Tinley Academy opgeleid om deze cursus te geven.

 • Duur

  De opleiding bestaat uit 10 blokken van ca. 3 uur elk, bijvoorbeeld 5 zaterdagen 09.00 u – 16.00 u. Mogelijk wordt de cursus ook in avonden ingepland.

  Toelatingseisen voor de cursus

  • Lid van de KNPV;
  • In de gelegenheid zijn om (praktijk)-opdrachten uit te voeren tijdens de cursus.
 • Wanneer en waar

  De data en locaties worden door de afdeling op de website gepubliceerd.

 • Vooropleiding

  Er is geen vooropleiding vereist.

 • Toelastingseisen voor de cursus

  Lid van de KNPV

 • Aanmelding

  Kandidaat deelnemers melden zich schriftelijk aan bij de secretaris van de KNPV afdeling waar hun woonplaats onder ressorteert.

 • Vrijstellingen

  Een verzoek om vrijstelling kan worden gericht aan Bureau KNPV.

  Het Hoofdbestuur bepaalt vervolgens op basis van het vrijstellingsbesluit of vrijstelling wordt verleend voor de BKD cursus of onderdelen daarvan.

  Er wordt geen BKD diploma verstrekt indien vrijstelling wordt gegeven.

 • BKD middels E-learning

  De BKD wordt ook aangeboden middels E-learning. U kunt dan in eigen tempo digitaal de 4 modules van de BKD cursus volgen en 1 keer per kwartaal wordt een fysiek examen afgenomen.

 • BKD klassikaal

  In de afdelingen wordt bij voldoende belangstelling een BKD cursus klassikaal georganiseerd. De cursus wordt gegeven door instructeurs die zelf actief zijn als africhter binnen de KNPV. Deze instructeurs zijn door de KNPV in samenwerking met Tinley Academy opgeleid om deze cursus te geven. De opleiding bestaat uit 10 blokken van ca. 3 uur elk, bijvoorbeeld 5 zaterdagen 09.00 u – 16.00 u. Mogelijk wordt de cursus ook in avonden ingepland.

 • Cursuskosten en betaling

  De totale cursuskosten zijn afhankelijk van de locatie waar deze gegeven wordt, alsmede de groepsgrootte. De kosten voor het lesboek zijn vastgesteld op 10 euro. Het lesboek is alleen beschikbaar in combinatie met de cursus en zal op de eerste dag van de cursus door de docent worden uitgereikt.
  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 • Afsluiting

  Bij voldoende resultaat op het examen en minimaal 80% deelname aan de bijeenkomsten wordt een diploma aan de deelnemer uitgereikt door de KNPV.

rfwbs-slide