• Algemene vergadering

  Datum: 27 Maart 2023 Adres: de Zoete inval, Haarlemmerstraatweg 183, 2065 AE Haarlemmerliede

  Aanvang: 20:00

   

  Agenda:

   

  1. Opening

  2. Notulen najaarsvergadering 2022

  3. Ingekomen stukken

  4. Mededelingen

  5. Jaarverslag secretaris

  6. Financieel jaarverslag

  7. Verslag kascontrole

  8. Benoeming kascontrolecommissie

  9. Besluitenlijst

  10. Huishoudelijk reglement van de afdeling

  11. Koperbergbekerwedstrijd 2023

  12. Behandeling beschrijvingsbrief alg. verg. 15 april 2023

  13. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde alg. verg. 2023

  14. Pauze

  15. Rondvraag

  16. Sluiting.

rfwbs-slide