• Algemene vergadering 22 Maart 2022 Noord-Holland

  Datum: 28 Maart 2022
  Adres: Manege "de Liedehof ", Liewegje 22, 2033 AC Haarlem
  Aanvang: 20:00 

  Agenda:

  1. Opening

  2. Notulen najaarsvergadering 2021

  3. Ingekomen stukken

  4. Mededelingen

  5. Jaarverslag secretaris

  6. Financieel jaarverslag

  7. Verslag kascontrole

  8. Benoeming kascontrolecommissie

  9. Statuten KNPV

  10. Wijziging huishoudelijk reglement van de afdeling

  11. Koperbergbekerwedstrijd 2022

  12. Behandeling beschrijvingsbrief alg. verg. 9 april 2022

  13. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde alg. verg. 2022

  14. Pauze

  15. Rondvraag

  16. Sluiting.

rfwbs-slide