• Algemene ledenvergadering (ALV) afdeling Zeeland (najaar 2021 en voorjaar 2022 gecombineerd).

  Algemene ledenvergadering (ALV) afdeling Zeeland (najaar 2021 en voorjaar 2022 gecombineerd). 

  Datum: 25 maart 2022 

  Plaats: Dorpshuis Ammekore, Hertenweg 2, 4455TL  Nieuwdorp 

  Tijd: 19.30 uur 

   

  Agenda: 

  1. Opening 

  1. Mededelingen 

  1. Notulen ALV 21 december 2020 

  1. Jaarverslagen 2020 en 2021 van de secretaris 

  1. Financiele verslagen 2020 en 2021 van de penningmeester 

  1. Verslag kascontrole commissie 

  1. Ingekomen stukken 

  1. Bestuursverkiezing – reeds eerder gepublicceer in oktover 2021 

                      - Dhr John de Nooijer als kandidaat penningmeester vanwege vertrek van Perry de Goffau  

                      - Dhr Sam Pos als kandidaat commissaris van het vertrek van Sven Bakx als penningmeester 

                      - Dhr Jeroen van Doorn is periodiek aftredend en stelt zich beschikbaar 

                      Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden met inachtneming van de bepalingen in het huishoudelijk regelement. 

            9.      Rondvraag 

          10.      Sluiting 

rfwbs-slide