• 01. Opening en vaststellen agenda.

  02. Bestuursverkiezing:

  Het bestuur stelt kandidaat dhr. Jan Elferink voor als

  voorzitter. Eventuele tegenkandidaten konden zich aanmelden tot zes weken voor de ledenvergadering te weten d.d. 15 februari 2021. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld.

  03. Mededelingen bestuur. 04. Ingekomen en uitgaande stukken. Omissie omtrent conceptnotulen door dhr. J. te Lindert. Reactie leden op toegestuurde stukken dhr. J. te Lindert. 05. Vaststellen conceptnotulen Najaarsledenvergadering 2020. 06. Ingekomen en uitgaande stukken.

  07. Jaarverslag secretaris 2020.

  08. Verslag kascontrole 2020.

  09. Jaarverslag penningmeester 2020 en Prognose 2021.

  10. Benoeming kascontrolecommissie 2021.

  Pauze

  11. Algemene Beschrijvingsbrief van de ALV 18 december 2021.

  12. Benoeming afvaardiging ALV 18 december 2021.

  13. Rondvraag.

  14. Sluiting.

rfwbs-slide