• AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING AFDELING ZEELAND

  Locatie: Dorpshuis Ammekore, Hertenweg 2 te Nieuwdorp

  Datum: 16 december 2022

  Tijd: 19.30 uur

   

  Agenda:

  1. Opening.

  2. Notulen vorige vergadering.

  3. Mededelingen bestuur.

  4. Ingekomen stukken.

  5. Bestuursverkiezing:

  Dhr. Ad Boone ( voorzitter) en dhr. Raymond Sling (secretaris) treden tussentijds af als bestuursleden van de afdeling Zeeland. Het bestuur draagt dhr. John de Nooijer voor als nieuwe voorzitter van de afdeling Zeeland. Tegenkandidaten kunnen onder de reglementaire eisen voorgedragen worden bij de secretaris van de afdeling.

  Kandidaten voor andere bestuursfuncties worden hierbij uitgenodigd. Er wordt nog een penningmeester gezocht en een ander lid (taken nader te bepalen). Sam Post heeft aangegeven dat hij de taak van secretaris op zich wil nemen. Wenselijk is zoveel mogelijk verschillende verenigingen in het bestuur – incl. speurhonden-vereniging(en)

  6. Agenda 2023: - Invulling jaarplanning 2023.

  ` - Vaststellen plaats en data keuringen en wedstrijden a.d.h.v. het schema.

  - Behoefte aan gekeurde oefendagen?

  - BKD cursus.

  - Suggesties en wat verder ter tafel komt.

  7. Rondvraag.

  8. Sluiting

rfwbs-slide