• Zoals u wellicht bekend zal op bovengenoemde datum een Algemene Vergadering plaatsvinden, waarvan de beschrijvingsbrief is gepubliceerd in De Politiehond nr. 1-2021.
    Namens de afdeling Zuid-Holland vragen wij uw akkoord om de heren Aart van der Ham (Vz.) en Mike Reichgelt (Penn.) af te vaardigen naar deze vergadering.
    Indien u niet akkoord bent kunt u dit laten weten door een gemotiveerde mail incl. uw lidnummer te zenden naar de secretaris van de afdeling. 

rfwbs-slide