• Welkom bij de Afdeling Zeeland van de KNPV!

  Snel naar:

 • Afdelingsbestuur

 • Commissaris

  J. (Judith) Cabboort 
  Tel: 0610148532
   
  Wedstrijden & Keuringen
 • Commissaris

  P. (Pieternel) Hartvelt
  Tel: 06 464 94 160
   
  Algemene zaken
 • Extra info

  E-mail:
  zeeland@knpv.nl

  Banknr:
  KNPV afd. Zeeland: NL25 RABO 0103 5849 35

 • Geschiedenis van de KNPV afdeling Zeeland

 • Een stukje geschiedenis van KNPV afdeling Zeeland:  Op 24 januari 1925 werd de afdeling te Oostburg opgericht met 20 leden.

  Onder voorzitterschap van de heer W. Briede uit Sluis beleefde de afdeling een tijdperk van grote bloei. In de oorlogsjaren ging het onderlinge contact tussen de leden en met het Hoofdbestuur verloren.

  Op 10 mei 1947 kwamen in huize ''Poelman'' te Middelburg negen leden bijeen om de afdeling voort te zetten. Tot bestuursleden werden toen gekozen de heren: J. v.d. Kaa, voorzitter; P. Hoveyn, vice-voorzitter; P. Romijn, secretaris; F. Coppens, penningmeester; D. Kesselaar, commissaris; Aan het eind van 1947 bedroeg het ledenaantal 38.

  Op 23 juli 1949 werd in Breskens een demonstratie gehouden, met als doel om daar een dressuurclub op te richten. In 1949 behaalde de heer J. Castel met zijn hond ''Mica'' het certificaat speurhond. In 1954 behaalde de heer Castel wederom, nu met zijn hond ''Doesco'' het certificaat speurhond. Een unieke prestatie.

  In 1957 werd het afdelingsbestuur gevormd door: J. P. van Luyk uit Middelburg, voorzitter; C. Minderhoud uit Domburg, secretaris; C.H. Net uit Middelburg, penningmeester; H. Prins uit Vlissingen, commissaris.

rfwbs-slide