• Welkom bij de Afdeling Utrecht van de KNPV!

 • Afdelingsbestuur

 • Voorzitter

  K. Terpstra
  Tel: 06-57527463

  • Verantwoordelijk voor algemene zaken en sponsoring
  • Zit de Algemene Leden Vergaderingen voor
  • Zit de Afdelingsbestuursvergadering voor
  • Vertegenwoordiger periodieke HB vergaderingen
 • Secretaris (ad interim)

  J. Vunderink
  Tel: 06-26074534

  • Verantwoordelijk voor secretariële zaken
  • Notulen van afdelingsvergaderingen en het secretarieel jaarversalg van de afdeling
  • Behandelt jaarverslagen clubs
  • Behandelt de aanvragen van de erkenning van clubs
 • Penningmeester

  D. Buis
  Tel: -

  • Verantwoordelijk voor financiële zaken
  • Vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid
  • Onderhoud de KNPV website van de afdeling
 • 2e secretaris

  N. van Dam - van Nimwegen
  Tel: 06-46774430

  • Deelt de keuringen van de afdeling in
  • Verzorgt de algehele afhandeling van alle Afdelingswedstrijden inclusief uitnodigingen en indeling helpers en keurmeesters
  • Behandelt aanmeldingen en geeft toestemming voor te houden wedstrijden, oefendagen en demonstraties, laat dit plaatsen door de secretaris in het orgaan "De Politiehond " en de homepage van de afdeling
  • Behandelt aanvragen voor opleiding afdelingshelper en aanvragen voor het verkrijgen van erkenning als algemeen helper
  • Draagt zorg voor de materialen voor de keuringsdagen zoals, de afdelingsvlag, hesjes en de keuringsboekjes
 • Commissaris

  Vacant

  • Verzorging kopij voor Orgaan De Politiehond
  • Verzorging van de Nieuwsbrieven
 • Extra info

  E-mail: 
  utrecht@knpv.nl

  Banknr: 
  NL96 RABO 01602 00 326 ten name van "Afd. Utrecht KNPV" te Maarn.

 • Geschiedenis van de KNPV afdeling Utrecht

 • De Afdeeling Utrecht (ja toen nog met 2 e’s) werd op 14 februari 1910 opgericht in Hotel de l’Europe te Utrecht door de heer Wijnmalen voorzitter, de heer Du Celliee Mulder, de heer F. van Doorn, de heer D. Otten en Jhr Th.A. van Spengler. Natuurlijk allen leden van politiekorpsen en toen nog bij voorkeur in de rol van commissaris, inspecteur of brigadier majoor.

  De eerste keuring wordt vervolgens op 15 juni 1910 in de afdeling gehouden en wel in Driebergen.

  Een vereniging uit die tijd die nu nog steeds bestaat is met name Nut en Sport - Zeist opgericht in 1920.

  In de beginjaren was het een hele prestatie als van de afdeling wel 5 tot 7 honden per jaar naar de keuring gingen.

  In 1921 wordt vermeld dat bij een nieuw gewijzigd keuringsreglement (waar hebben we dat meer gelezen) de heer Heijkamp van de afdeling Utrecht het hoogste aantal punten van Nederland wist te behalen met een Duitse Herder teef met 306 punten.

  In de jaren 20 wordt ook reeds vermeld dat honden Certificaten met Lof behaalden.
  In 1929 herhaalde de heer H.W.H. Heijkamp zijn meesterschap uit 1921 door weer met een hond het hoogste aantal punten van Nederland te vergaren nu met een Groenedaeler Ivy.
  De Jubileum-Eindwedstrijd der KNPV welke ter ere van het 25 jarig bestaan van de KNPV in 1932 in Hilversum werd gehouden werd gewonnen door W. van Prattenburg uit Zeist met een ruwharige Belgische herder genaamd Helmus.

  In de oorlogsjaren van 1940-1945 waarbij het politionele apparaat drastisch door de toenmalige bezetter Duitsland werd gewijzigd is een tijd waarover minder bekend is. Een geplande wedstrijd ter ere van het 30 jarige bestaan van de afdeling kon in 1940 niet worden georganiseerd. Er wordt volstaan met een z.g. voorkeuring. De keuring zelf vond in 1940 wel weer doorgang en leverde gelijk een landskampioen op uit de afdeling Utrecht namelijk Jac Brouwer uit Zeist die met een Bouvier de kampioenswisselbeker wist te bemachtigen. Vlak na de oorlog wordt door de verenigingen “Nut en Sport” uit Zeist en “Amersfoort en omstreken” de bodem gelegd van wat later een afdelingskampioenswedstrijd en een selectie- wedstrijd wordt. In 1948 wordt dat voor het eerst in de praktijk gebracht. In de jaren 1948 tot 1954 organiseert de afdeling de landelijke kampioenschappen voor het Hoofdbestuur op Hyde Park te Driebergen.
  In de jaren 50 beleeft de hondensport ook in Utrecht een opleving en veel nieuwe verenigingen (hondenclubs) worden opgericht.

  In latere jaren werden jaarlijks terugkerende nationale wedstrijden in de provincie gehouden met klinkende namen als “De Volharding beker” waaruit later de Paaswedstrijd ontstaat, “De Lagerweij” bekerwedstrijd, de “Bonaparte/Prattenburg” bekerwedstrijd. In 1971 werd een samenwerkingsverband aangegaan met de afdeling Noord Holland en Zuid Holland voor een ieder jaar te houden wedstrijddag tussen de drie provinciën. Door protesten werd in 1973 alleen met Zuid Holland en Utrecht verder gegaan waarbij in 1974 Noord Holland zich weer aansloot. Deze samenwerking werd tot 1982 gehandhaafd, waarna elke afdeling weer zijn eigen weg ging.
  De afdeling Utrecht organiseert verder vanaf de jaren 70 een van de eerste wedstrijden van het seizoen de zogenoemde Paaswedstrijd op 2de Paasdag.
  De organisatie van deze wedstrijd rouleert tussen de diverse verenigingen binnen de afdeling.

  Door het Hoofdbestuur is aan leden van de afdeling Utrecht door de jaren heen aan een aantal personen de Gouden Speld toegekend voor hun bijzondere verdiensten voor de KNPV.
  De heer T. de Man in 1973
  De heer G.J. Mignon in 2000 
  De heer G. van Leeuwen in 2006
  De heer W. Bovenschen in 2007
  De heer A.M. van Nimwegen in 2014

rfwbs-slide