• Welkom bij de Afdeling Overijssel van de KNPV!

 • Afdelingsbestuur

 • Voorzitter

  H. Tigelaar
  Tel: 06-12432310
  E-mail: voorzitter.overijssel@knpv.nl

 • Secretaris

  J.H.J. Oude Engberink
  Tel: 06 83570348
  E-mail: overijssel@knpv.nl 

 • Penningmeester

  J.P. Golbach 
  Tel: 06 14465499
  E-mail: penningmeester.overijssel@knpv.nl

 • Geschiedenis van de KNPV afdeling Overijssel

 • Een der oudste telgen van de KNPV is de afdeling Overijssel. Deze afdeling werd n.l. op initiatief van de heer Mr P.S. Gerlings, ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de kantongerechten in het Arrondissement Almelo, op 28 november 1908 te Almelo opgericht met een ledental van 18.

  Het eerste bestuur bestond uit de heren Mr P.S. Gerlings te Almelo, voorzitter; E.A. Daniels te Almelo, secretaris-penningmeester en P. de Kiewit te Rijssen, commissaris.

  Het Huishoudelijk reglement der afdeling werd op 13 maart 1909 door het Hoofdbestuur goedgekeurd. De afdeling zette goed in, voerde een krachtige propaganda en haar streven mocht zich in de belangstelling van vele politie-autoriteiten in de provincie verheugen. Zonder aan de waardering van anderen tekort te doen, mogen met name wijlen de heren Jhr van Suchtelen van de Haare, Burgemeester van Delden, later Hoofdbestuurslid en D. Beunder, Commissaris van Politie te Enschede, na het aftreden van Mr Gerlings tot aan zijn dood in 1925 voorzitter van de afdeling Overijssel.

  Het ledenaantal der afdeling nam sterk toe en op 8 mei 1909 hield de afdeling haar eerste voorjaarskeuring, waar niet minder dan 16 honden uit de afdeling voorgeleid werden. De keuring vond op 26 juni 1909 te Delden plaats, en de eerste honden uit Overijssel die het certificaat als Politiehond behaalden waren "Lord" van K.J. Balsters uit Rijssen en "Max" van Mr P.S. Gerlings uit Almelo. In 1910 verwierven 5 honden uit Overijssel een certificaat, wederom in Delden, waaronder de eerste diensthond van de gemeentepolitie te Enschede, "Tommy". Het daarop volgende jaar, kwam een van de bestuursleden, n.l. de heer J.H. van den Berg voor het eerst met een hond voor de keuring, n.l. "Corrie" en verwierf een certificaat.

  Zoals men ziet, het begin was schitterend, maar zoals overal in het leven, kreeg ook de afdeling Overijssel van de KNPV na zijn opgang een neergang. Het opgewekte verenigingsleven en daarmee de lust voor de dressuur van de politiehond verdween en maakte plaats voor een zekere moedeloosheid. De voorzitter en daarna ook andere bestuursleden, die met grote ijver de afdeling omhoog hadden gevoerd, verdwenen en hun taak moest door anderen worden overgenomen en het is aan een onverwoestbaar optimisme van dat bestuur met een kleine kern van trouwe leden te danken geweest, dat de afdeling Overijssel bleef bestaan en ook de oorlogsjaren 1914-1918 doorkwam. Het optimisme van de leden kreeg gelijk en na de oorlogsjaren kwam langzamerhand de afdeling weer tot nieuw leven, in hoofdzaak te danken aan de toetreding van de dresseerclubs "Wijhe e.o." en "Enschede-Lonneker". En met het toetreden van nieuwe leden kwam ook het eigenlijke doel van de Vereniging: het africhten van daartoe geschikte honden ten dienste van politie en justitie, weer tot zijn recht. In het jubileumjaar 1932 (25 jarig bestaan van de KNPV, red.) wat het een lid van de afdeling Overijssel, de heer S. de Jong uit Enschede, die als eerste met zijn hond "Wodan" het certificaat speurhond wist te behalen, terwijl de heer A. Bongers uit Lonneker met zijn hond het certificaat met lof behaalde.

  Op 12 oktober 1932, hield de afdeling Overijssel voor het eerst sinds jaren weer een provinciale politiehondenwedstrijd-demonstratie op de Agnietenberg bij Zwolle. Dat zijn tekenen die moed geven om voort te gaan op de weg, die de KNPV ons nu 25 jaar lang heeft gewezen. Rest mij nog te vermelden, dat het Bestuur der afdeling bestaat uit de heren H.A. van Hilten, Inspecteur van Politie te Enschede, Voorzitter; J. van den Brink, administrateur bij de politie te Enschede, secretaris; J.H. van den Berg, Keurmeester te Enschede, penningmeester; H.F. Mulder, Gemeente veldwachter te Heino, vice-Voorzitter en A. Bongers, Gemeente veldwachter te Lonneker, Commissaris. Enschede, October 1932, Haaksbergerstraat 254, De secretaris, J. van den Brink.

  uit: Jubileum nummer van ‘De Politiehond’ t.g.v. het 25 jarig bestaan van de KNPV.

rfwbs-slide