• Geschiedenis

  Een stukje geschiedenis van KNPV afdeling Limburg:

  Op 19 maart 1910 kwamen enige pioniers van de toen ontluikende politiehondendressuur samen in ''De Harmonie'' te Roermond, waarbij brigadier C.W.H. Croes een demonstratie gaf met zijn hond ''Breston'' de politiehond uit die dagen. Na afloop hiervan kwam met 34 leden de afdeling tot stand. het eerste bestuur werd gevormd door de heren M.F. Hendricks, burgermeester van Kerkrade, een maand later opgevolgd door A.E. Peters jr. zoon van de burgermeester van Gennep, voorzitter B.J.H. van Blaricum, griffier bij het kantongerecht te Sittard, zeer spoedig opgevolgd door W.M.H.H. Erkens, inspecteur, later commissaris van de politie in Heerlen, vice-voorzitter, W.J. Robbemondt, commies N.S. te Gennep, secretaris, A.K.A. Gulikers, opperwachtmeester Kon. Mar. in Venlo, penningmeester, J. Belmer, directeur P.T.T. en E. Duyssens, dierenarts, beiden uit Sittard commissarissen.
  Het aantal leden steeg zeer snel en was op 22 mei 1910, toen de eerste algemene ledenvergadering in Roermond gehouden werd, reeds de 100 gepasseerd.

  Op 14 augustus 1910 werd de eerste keuring voor het certificaat gehouden. De nestor van deze leden is de heer Th.J. Fila, die 1 mei 1921 tot de KNPV toetrad en sindsdien onafgebroken een bijzonder werkzaam aandeel in deze organisatie heeft, eerst als penningmeester van de verenigingen in Midden-Limburg en sinds 1936 als penningmeester en keurmeester van de afdeling. Hierbij op de voet gevolgd door de afdelingsvoorzitter, H.J. Vissers, die op 1 mei 1924 tot de KNPV toetrad, het jaar daarop werd hij tot secretaris van de afdeling benoemd en deze functie eind 1954 verwisselde met die van voorzitter. De afdeling telde toen 439 leden en niet minder dan 34 verenigingen.

  Het bestuur van de afdeling Limburg bestond toen uit: H.J. Visser, voorzitter uit Roermond, J.H.H. Richaers, vice-voorzitter uit Venlo, A. Gubbels, 1e secretaris uit Kessel, L.A. Wetzels, 2e secretaris uit Schinnen, Th.J. Fila, penningmeester uit Helden, A.R. Smits uit Blerick en W. Waterreus uit Kerkrade, commissarissen.

 • Afdelingsbestuur

 • Voorzitter

  W. Hermans
  Tel: 06-28958221

  Portefeuille incidenten

 • Vice-voorzitter

  J. van den Boomen
  Tel: 06-15285957

  Portefeuille incidenten

 • 1e Secretaris

  M. Peeters
  E-mail: limburg@knpv.nl
  Tel: 06-54641540

   

  Webmaster

 • 2e secretaris

  Vacant
  Tel: 

  Portefeuille erkenningen

 • Penningmeester

  R. Stultiens
  Tel: 06-081429909

 • Commissaris

  M. Seerden
  Tel: 06-20760070

  Portefeuille wedstrijden en keuringen
  Portefeuille public relations

 • Commissaris

  C. Drissen
  Tel: 06-23923833

  Portefeuille opleidingen
  Portefeuille coördinator demo team

 • Extra info

  Banknr.: 
  IBAN NL 65 Rabo 0160260442 tnv KNPV afdeling Limburg.

rfwbs-slide