• Welkom bij de Afdeling Drenthe van de KNPV!

 • Afdelingsbestuur

 • Voorzitter

  R.Ax
  E-mail: voorzitter.drenthe@knpv.nl

   

  • Treed op als voorzitter op de afd vergaderingen 
  • Zit de bestuurs vergaderingen voor
  • Gaat naar het informeel overleg met het HB
  • Aanspreekpunt dagelijkse zaken
  • Neemt bij toe beurt zitting in de ereraad
  • Aanspreek punt alle voorkomende zaken
 • Commissaris

  Commissaris
  E-mail: commissaris1.drenthe@knpv.nl

 • Secretaris

  J.G.Hilgenga
  E-mail: drenthe@knpv.nl

   

  • Behandeling in-en uitgaande post van de afdeling
  • Verzorging kopij “De Politiehond”
  • Notulen van afdelingsvergaderingen en het secretarieel jaarverslag van de afdeling
  • Behandelt jaarverslagen clubs
  • Deelt de keuringen van de afdeling in
  • Draagt zorg voor de materialen voor de keuringsdagen zoals: banners/vlaggen van sponsoren, de afdelingsvlag, hesjes, AED, enz.
  • Behandelt aanmeldingen en geeft toestemming voor te houden wedstrijden, oefendagen en demonstraties, laat dit plaatsen in het orgaan "De Politiehond " en de homepage van de afdeling en KNPV site.
 • Penningmeester

  A. van der Wal
  E-mail: penningmeester.drenthe@knpv.nl

  • Draagt zorg voor de financiële zaken van de afdeling.
 • Commissaris

  A. Ebbinge

  E-mail:  commissaris2.drenthe@knpv.nl

  • Inschrijving deelnemers afdelingswedstrijden afd. Drenthe.
  • Inzetten keurmeesters en helpers voor de afdelingswedstrijden
  • Terreinkeuring mbt keuring / wedstrijden
  • Opleiden / ondersteunen van asp. helpers
 • Extra info

  Bankrekeningnr.
  NL34 RABO 0136 4369 27 t.n.v. KNPV afd. Drenthe

 • Geschiedenis van de KNPV afdeling Drenthe

 • Onze afdeling is opgericht op 8 januari 1910, drie jaar later dan de NPV die in 1907 het eerste levenslicht zag. Drenthe is begonnen met 124 leden en begunstigers. De eerste bestuursleden, de heren G.J.D. Bauduin, Tj. van der Ploeg, C. van Gorkum, J, Bergsma en Baron van der Borch van Vorden, woonden allen in Assen, de hoofdstad van onze provincie. Niet voor niets dat de eerste certificaatkeuring in deze stad plaatsvond op 13 augustus 1910. In 1936 is Drenthe met de afdeling Groningen en de leden uit de provincie Friesland samengevoegd tot de afdeling ''Drie Noordelijke Provincien''. Op 17 december 1949 is de afdeling Drenthe weer afgesplitst van de twee noordelijke provincies, met een eigen bestuur. Drenthe had op 1 januari 1949 95 leden en 7 verenigingen. Op dit moment kent afdeling Drenthe circa 250 leden en 17 verenigingen. Vrijwel elke grotere plaats in de provincie heeft zo haar eigen club waar de opleidingen en sport een plaatsje vinden. De onderlinge band is enorm en de clubleden helpen elkaar waar mogelijk. Zo leeft de hondendressuur goed onder de Drentse bevolking en kunnen we de komende jaren met vertrouwen tegemoet zien.

  Ontwikkeling opleiding, fokkerij en sportprogramma
  De politiehondensport ontwikkelde zich enorm en daarmee ook de kwaliteit van de honden. Net als in de rest van ons land werden de “bewezen honden” meer en meer ingezet voor de fokkerij, met als gevolg, honden die uitstekend instaat zijn om bijzondere prestaties te kunnen leveren.  Dit fokprogramma van politiehonden kent zijn gelijke niet in de wereld. Zonder inmenging van stamboomfokkerij heeft zich een heel bijzondere bloedlijnen structuur ontwikkeld. Deze bloedlijnen gaan door waar de stamboom allang stopt. Tot vele generaties werkhonden terug is exact te zien uit welke richting het fokproduct afkomstig is. Daarmee zijn een soort super werkhonden ontstaan zonder de problemen van geestelijk en lichamelijke gezondheid. Ook het opleidingsprogramma van de KNPV is uniek en staat zeer hoog aangeschreven. Deze fok- en opleiding kunst staat garant voor uitstekende werkhonden die onder de meest bijzondere en soms ook bizarre omstandigheden kunnen werken in politionele diensten over de gehele wereld. Naast deze werkhonden kennen we ook de KNPV sporthonden. Deze tak van sport gaat een behoorlijke stap verder dan het opleiden van een hond voor politionele diensten. Deze sporthonden presteren, soms zelfs foutloos, in een zeer uitgebreid programma, waarin zij hindernissen weten te overwinnen, speuractiviteiten verrichten en ondersteuning bieden bij het arresteren van misdadigers, lastpakken en dronkaards. Deze ultieme sporthonden en natuurlijk hun geleiders komen jaarlijks bijeen voor de Nederlandse Kampioenschappen in Eindhoven, voorheen Den Bosch.

  Ook voor U leuk om te doen
  Steeds vaker stappen mensen van achter de PC, weer het “veld” in. Na langdurig binnen zitten is de drang om naar buiten te gaan groot. Zagen we voorheen alleen de normale fiets in bos en op de heide, nu meer een meer de ATB. De behoefte om buiten te zijn neemt toe. Ook zien we dat de mensen nog steeds hondenliefhebbers zijn. Veel mensen doen mee aan de gedrag en gehoorzaamheid cursussen. Drenthe laat zien dat er volop ruimte is voor de hondenbezitter met zijn enorme groene oppervlakte en relatief weinig inwoners. Voor die mensen die verder willen dan het werken aan gedrag en gehoorzaamheid, bieden wij een uniek sportprogramma en begeleiding. Nieuw zijn de trainer/coaches die een MasterClass opleiding hebben genoten op het vakgebied van training mens en dier. Deze trainers geven in de nabije toekomst les aan ervaren en minder ervaren hondengeleiders, met als hoofd doel; nog betere resultaten te kunnen halen, op een heel diervriendelijkere wijze. Zo werkt ook de KNPV en daarmee ook Drenthe, aan een zeer verantwoorde dressuur met honden, waar ook voor u voldoende instapmogelijkheden zijn. Mocht u belangstelling hebben voor onze hondendressuur dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden van de afdeling. Zij helpen u graag verder. Op de site kunt u ook de data en plaatsen vinden waar certificaatkeuren worden gehouden. Deze keuringsdagen zijn zeer geschikt om voor het eerst kennis te maken met deze tak van sport.

rfwbs-slide