• Algemene ledenvergadering afd. Zuid-Holland

    Op maandag 10 oktober vindt op de locatie van PHV Rotterdam-Zuid de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Zuid-Holland plaats, aanvang 19.30 uur.

    In deze vergadering zal de beschrijvingsbrief van de Algemene Vergadering van 15 oktober worden behandeld (zie De Politiehond nr. 4).

    Ook zal op deze vergadering het concept huishoudelijk reglement van de KNPV worden behandeld; deze zal worden gepubliceerd op het ledenweb.

    Tevens expireert de termijn van Erik Kluiters als afdelingsbestuurder, doch is herkiesbaar voor een nieuwe periode.

    Tegenkandidaten kunnen conform regelgeving van het bestuursreglement worden voorgedragen bij de secretaris van de afdeling.
rfwbs-slide