ALV afdeling zeeland

05-11-2018

ALV afdeling Zeeland 

A.s. vrijdag 9 november 19:30 uur staat de ledenvergadering van afdeling Zeeland gepland. Deze wordt belegd in verenigingsgebouw Ammekore, Hertenweg 2 te Nieuwdorp.  

Hieronder volgen de agendapunten: 

 • Opening 
 • Vaststelling van de agenda 
 • Mededelingen 
 • Notulen vorige vergadering, dd. 6 april 2018. Op te vragen bij secretaris.  
 • Ingekomen stukken 
 • Evenementen 2018: jonge hondenwedstrijd en najaarskeuring.   
 • Beschrijvingsbrief landelijke algemene ledenvergadering op 15 december, zoals wordt gepubliceerd in de Politiehond, en het benoemen van de afvaardiging naar de ALV.  
 • BKD cursus  
 • Evenementen 2019 
 • Rondvraag  
 • Afsluiting